Biskop Karin Johannesson välsignar församlingen i Ulrika Eleonora kyrka
Foto: Christina Hedin

Visitationen är avslutad

Nyhet Publicerad Ändrad

Med högmässan 15 november avslutade biskop Karin Johannesson sin visitation av Söderhamn-Sandarne församling

Biskopens visitation i Söderhamn-Sandarne församling avslutade med en festhögmässa. I anslutning till gudstjänsten avtackades Lars Nilsson av biskop Karin Johannesson hans många år som kontraktsprost. Han fick ta emot en gåva från henne för tiden som biskopens förlängda arm i den här delen av Uppsala stift.

Gåvor fick också både biskopen och Erik Berggren, biskopens adjunkt och notarie vid visitationen, innan de lämnade Söderhamn för denna gång. De fick var sin  Broberg-halsduk och ett pussel med Ulrika Eleonora kyrka som motiv.

Församlingen tackar biskop Karin och Erik för fina och givande dagar.

Stiftsadjunkt Erik Berggren och biskop Karin Johannesson tar emot presenter när visitationen av församlingen avslutas
Foto: Christina Hedin

Visitationspredikan 14 november 2021: Söderhamn-Sandarne församling

Söndagen före domsöndagen: Vaksamhet och väntan: Första årgångens texter Temat för visitationen: Att växa i delaktighet och engagemang i församling och samhälle