Förslag till nytt hus för begravningsverksamhet
Foto: FE Arkitekter i Söderhamn och Arne Nilsson Design

Västra kapellet: Invigning av Söderhamns nyaste offentliga byggnad 5 mars

Nyhet Publicerad

Pressmeddelande 3 mars 2022 från Söderhamn-Sandarne församling

Lördag 5 mars 14.00 invigs Västra kapellet med tillhörande lokaler. En ny byggnad och ett nytt rum för begravningar, borgliga såväl som religiösa ceremonier. 

Vid invigningen medverkar församlingens förre kyrkoherde Lars Nilsson, tillsammans med arbetsgruppen som lett arbetet fram till nu, arkitekter, entreprenörer, kyrkofullmäktiges ordförande, kyrkorådets ordförande och kyrkoherden.

Invigning och visning är öppen för alla. En möjlighet att komma och se Söderhamns nyaste offentliga byggnad på nära håll, både på utsidan och insidan. Församlingens musiker kommer att spela på kapellets nya orgel och nya flygel, som med det också blir invigda den här dagen.

Det blir guidade visningar av kapellet med tillhörande lokaler under eftermiddagen. Och församlingen bjuder på fika med tilltugg. Kapellet är öppet fram till 17.00.

Västra kapellet ligger nedanför Ulrika Eleonora kyrka, på dess nordvästra sida.

Svenska kyrkan har ett nationellt uppdrag att svara för begravningsverksamheten. En verksamhet som styrs av lag och omfattar alla –  både de som tillhör något trossamfund och de som inte gör det – och betalas med begravningsavgiften. Inom Söderhamns kommun finns Söderala pastorat, Norrala-Trönö församling och Söderhamn-Sandarne församling. Alla tre enheterna svarar var för sig för begravningsverksamhet i sin del av kommunen. 

I takt med att en allt större andel av invånarna i Söderhamns kommun tillhör ett trossamfund som inte är kristet eller inte tillhör något samfund alls, så ökar behovet av en tillräckligt stor lokal för begravningar som inte är gudstjänster i Svenska kyrkans ordning. 

I Söderhamn-Sandarne församling har tankarna på att bygga en ny anläggning funnits under några år och hösten 2019 tog planerna form, projekteringen inleddes. Särskild vikt har lagts vid att göra byggnaden så miljöanpassad och hållbar som möjligt, både sett till material och drift. Taket är täckt med sedum och solceller som sänker energikostnader. Byggnaden att har försetts med bergvärme. FE Arkitekter i Söderhamn och Arne Nilsson Design har på församlingens uppdrag ritat byggnaden och Bygg-Bengt Produktion är generalentreprenör.  

Hela byggnaden blir 650 kvadratmeter stor. Förutom rum för begravningsceremoni kommer byggnaden att innehålla ett så kallat bisättningsrum, ett kylrum och ett rum för lastning där begravningsbilar kan köra in. Pausrum och omklädningsrum för de som arbetar med att förbereda och genomföra begravningar ryms i samma byggnad.

Den totala kostnaden är beräknad till 35 miljoner kronor och finansieras till större delen med ett lån som sedan kommer att betalas av med inkomsterna från begravningsavgiften. 

För mer information: Kontakta Martin Garlöv, kommunikatör, 0733-578 501 martin.garlov@svenskakyrkan.se 

 

Svenska kyrkan bygger nytt hus för begravningsverksamheten i Söderhamn

Uppförandet av den nya byggnaden startar i mars 2021 och invigning planeras till i december samma år.

I början av 2022 invigs Västra kapellet

Utsidan på församlingens nya byggnad för begravningsverksamheten är snart färdig. Och på insidan kommer alltmer på plats under november.