Någon håller i en osynlig hand.
Foto: Stina Löfgren

Våren 2023: Ny sorgegrupp för dig som förlorat en anhörig

Nyhet Publicerad Ändrad

Leva vidare-gruppen möts fem gånger under våren.

Har du förlorat en nära anhörig och vill dela sorgen med andra i samma
situation?

I en Leva vidare-grupp får vi möjlighet att lyssna till varandra och hjälpa
varandra, att leva vidare med den sorg vi har. Naturligtvis väljer du själv
vad du vill prata om.

Gruppen pratar inte om döden hela tiden utan delar också glada minnen
och skrattar tillsammans.

Gruppen leds av diakonen Britt-Marie Thörnros. För mer information
och anmälan: Kontakta församlingsexpeditionen 0270-426 500
soderhamnsandarne.forsamling@svenskakyrkan.se 

Det går fint att ansluta till gruppen nu under mars.

Mariagården fem tisdagar 10.30 under våren 2023