Två församlingar har blivit en

Nyhet Publicerad Ändrad

Nyårsdagen 1 januari 2018 blev en historisk dag för Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne, när de två tidigare församlingarna blev en och fick ett gemensamt namn.

Söderhamns församling och Sandarne församlingar ingick fram till 31 december 2017 i ett pastorat, men är nu en församling, med det nya namnet Söderhamn-Sandarne församling.

– Det är alltså inte så att den ena har uppgått i den andra,  utan båda församlingarna har upphört och en helt ny bildats, förklarar kyrkoherden Lars Nilsson. I verkligheten har de båda församlingarna sedan lång tid fungerat som en enhet. Det gör att i det dagliga arbetet kommer inget att märkas.

– Vi fortsätter som vanligt med gudstjänster och vardagsverksamhet både i Söderhamn och Sandarne, säger Lars Nilsson.
 
Det som händer rent organisatoriskt är att församlingsråden i de båda församlingarna upphör. Fortsättningsvis kommer det istället att finnas två verksamhetsråd, ett i Söderhamn och ett i Sandarne.

– Verksamhetsråden tillsätts av kyrkorådet, och skall bistå mig som kyrkoherde att tillsammans med kyrkorådet, se till att kyrkans grundläggande uppgift blir utförd, berättar Lars Nilsson vidare.

Det första året övertar ledamöterna i de tidigare församlingsråden verksamhetsrådens uppgift. Därefter kommer, efter ett nomineringsförfarande nya ledamöter i verksamhetsråden att utses.

1620-1635 var Söderhamns församling annexförsamling i ett pastorat som hette  Söderala och Söderhamn, och eget pastorat fram till 1917. Då skapades Sandarne församling och Söderhamns församling blev moderförsamling i pastoratet Söderhamn och Sandarne.
 
För mer information om den nya organisationen: Kontakta kyrkoherden Lars Nilsson lars.o.nilsson@svenskakyrkan.se 0270-42 65 06