Svenska kyrkans Andreas Onelius vill hjälpa till där samhället brister

Nyhet Publicerad

Livet bjuder på ett register av känslor, tankar och prövningar. I arbetet som  diakoniassistent i Söderhamn-Sandarne församling arbetar Andreas Onelius  för att finnas där som medmänniska i livets alla skeenden.  – Man kan komma med allt till oss och vi försöker alltid hjälpa till, säger han. 

Diakoni är kyrkans omsorg, ett socialt arbete som bland annat omfattar enskilda 
samtal, rådgivning, stödgrupper och samarbeten med andra aktörer i samhället. Det diakonala uppdraget handlar framförallt om att finnas där som medmänniska.

– Bilden av diakoni är att det handlar om hembesök hos äldre människor. Men de vi möter är i alla åldrar och är lika många kvinnor som män. De kan komma till oss för 
att bearbeta en sorg, kris eller bara för att de vill sortera bland sina tankar. Det är 
otroligt brett och det är också det som gör det här arbetet intressant, säger Andreas Onelius, diakoniassistent i Söderhamn-Sandarne församling. 

Ibland bär vi runt på tankar och problem. Vi bagatelliserar dem gärna, tänker att det inte är så farligt, det finns andra som har det värre. Just de tankarna tycker Andreas  Onelius är viktiga att prata om i tid, de där som skaver inom oss. Annars menar han att de riskerar att skapa psykisk ohälsa. 

– Jag tror att det är jättemånga som inte vågar lyfta de här tankarna och känner att det här borde jag klara själv. Jag tror att det vore bra om man tidigare vågade 
komma till oss för att prata, för vi finns här för att lyssna och stötta. Och för att 
förhoppningsvis hjälpa till att ta sig vidare, säger han. 

Foto: Katarina Hansson

När en person lyfter sina tankar och känslor i besöksrummet i Mariagården upplever Andreas Onelius att de känner sig lättade efteråt. Samtalen sker alltid på individens villkor, inga journaler förs och tystnadsplikt råder för att alla ska känna sig trygga med att kunna vända sig till Svenska kyrkan.

Det diakonala arbetet handlar inte enbart om de enskilda samtalen. Till Mariagården kommer även människor för att läsa läxor, samtala med andra och få hjälp i kontakten med myndigheter. Många av besökarna är nya i Sverige, har svårt med språket och där försöker församlingen att stötta. 

– Vårt arbete blir lite grann att lotsa. Vart ska du söka, vem ska du kontakta och 
vilken blankett ska du fylla i. Men även att försöka hitta nya sammanhang och 
mötesplatser där de kan få hjälp och skapa nya kontakter, säger Andreas Onelius. 
Söderhamn-Sandarne församling samlar även grupper för barn och ungdomar under olika teman. Bland annat hålls gruppen barn i sorg, för barn som har mist en förälder tillsammans med organisationen Bilda.

– Det diakonala arbetet är väldigt omväxlande. Vi har våra barn, kill- och tjejgrupper under olika teman där vi arbetar med allt i från sorg till självkänsla. Sedan försöker vi  hjälpa personer med olika bekymmer, barnfamiljer, flyktingar, socioekonomiskt utsatta, missbrukare. Där samhället brister lite grann, där kan vi som kyrka finnas, säger Andreas Onelius.

Text: Tove Sahlin

Den här artikeln var första gången publicerad av Söderhamns-Kuriren 26 november 2021