Bildablomman

Svenska kyrkan och Bildablomman

Nyhet Publicerad Ändrad

Söderhamn-Sandarne församling samverkar med studieförbundet Bilda och erbjuder under våren 2020 en speciell satsning med samtalsgrupp för unga 12-20 år som har ett syskon eller en förälder som inte lever längre på grund av sitt drogmissbruk.

Bildablomman erbjuder barn och ungdomar i Söderhamn stöd, vägledning och samtal i ämnen som ibland kan vara känsliga och svåra att hantera eller förstå.

Snart startar en ny stödgrupp för unga 12-20 år som har ett syskon eller förälder som dött av sitt drogmissbruk. Det blir cirka åtta samlingar, en gång i veckan.

Anmäl till bildablomman@bilda.se senast fredag 28 februari 2020.

Bildablommans olika grupper för barn och unga träffas en gång i veckan under en termin och pratar utifrån olika teman. Gruppträffarna innehåller samtal, övningar, fika och skapande aktiviteter. Deltagarna får träffa jämnåriga och dela erfarenheter, tankar och känslor med dem som lever i liknande hemförhållanden. Att få sätta ord på sin verklighet, ställa frågor och få veta att man inte är ensam om sina upplevelser, är något som vi vet är viktigt för deltagarna. Att delta är konstnadsfritt.

Bildablomman drivs av Studieförbundet Bilda i samarbete med Söderhamns kommun. Bildablomman finns till för barn och ungdomar som behöver stöd i familjefrågor som kan handla om bland annat psykisk ohälsa, missbruk, sorg, separation och dolda handikapp.

Läs mer om Bildablomman

För mer information om samtalsgruppen för anhöriga till drogmissbrukare, kontakta Therese Onelius. Hennes kontaktuppgifter finns nertill på den här webbsidan.