Siluetten av några personer som sitter runt ett rött runt bord och samtalar.
Foto: Marie Åhfeldt / Mås Illustra

Rebeckalogen stöder församlingens diakoni

Nyhet Publicerad

Rebeckalogen är den kvinnliga grenen av Odd Fellow. På kvinnodagen 8 mars fick församlingen ta emot en värdecheck på 16.000 kr.

Det var efter en omröstning bland Rebeckalogens medlemmar som Söderhamn-Sandarne församlings diakonala verksamhet ta emot bidraget, tillsammans med IOGT-NTOs barn- och ungdomsverksamhet Junis och Rädda Barnen i Söderhamn.

Det var en av församlingens diakonisassistenter, Helene Burvall Jonsson, som på församlingens vägnar tog emot gåvan. 

Siluetten av några personer som sitter runt ett rött runt bord och samtalar.

Diakoni

Vår övertygelse är att alla människor är älskade av Gud och har ett unikt värde. Vi erbjuder stöd till människor i alla åldrar. Vem du än är. Oavsett om du har en kristen tro eller inte, om du tillhör Svenska kyrkan eller inte. Alla är välkomna till församlingens diakoni.

Tre män i olika åldrar sitter vid ett bord och samtalar.

Ideella medarbetare sökes

Vill du hjälpa till att hjälpa?​ Läxhjälp och Handarbetsgrupp behöver fler medarbetare.