Foto: Patrik Uhras

Svenska kyrkan bygger nytt hus för begravningsverksamheten i Söderhamn

Nyhet Publicerad Ändrad

Uppförandet av den nya byggnaden startar i mars 2021 och invigning planeras till i december samma år.

Den här sidan uppdaterades senast 1 juni 2021

Svenska kyrkan har ett nationellt uppdrag att svara för begravningsverksamheten. En verksamhet som styrs av lag och omfattar alla –  både de som tillhör något trossamfund och de som inte gör det – och betalas med begravningsavgiften. Inom kommunen finns Söderala pastorat, Norrala-Trönö församling och Söderhamn-Sandarne församling. Alla tre enheterna svarar var för sig för begravningsverksamhet i sin del av kommunen. 


I takt med att en allt större andel av invånarna i Söderhamns kommun tillhör ett trossamfund som inte är kristet eller inte tillhör något samfund alls, så ökar behovet av en tillräckligt stor lokal för begravningar som inte är gudstjänster i Svenska kyrkans ordning. 


I Söderhamn-Sandarne församling har tankarna på att bygga en ny anläggning – ett rum för begravning med nödvändiga servicelokaler –  funnits under några år och hösten 2019 tog planerna form, projekteringen inleddes. 


Särskild vikt i planeringen har lagts vid att förbereda för en byggnad så miljöanpassad och hållbar som möjligt, både sett till material och drift. Taket på den nya byggnaden täcks med sedum och solceller som sänker energikostnader. Byggnaden kommer att förses med bergvärme. Förhoppningen är att lokala företag ska visa intresse av att vara med och bygga. FE Arkitekter i Söderhamn och Arne Nilsson Design har på församlingens uppdrag ritat byggnaden och Bygg-Bengt Produktion är generalentreprenör.  


Byggnaden kommer att uppföras väster om Ulrika Eleonora kyrka på mark som Svenska kyrkan redan äger och i direkt anslutning till begravningsplatsen vid kyrkan. 


Förutom rumför begravningsceremoni kommer byggnaden att innehålla ett så kallat bisättningsrum, ett kylrum och ett rum för lastning där begravningsbilar kan köra in. Pausrum och omklädningsrum för de som arbetar med att förbereda och genomföra begravningar ryms i samma byggnad. Hela byggnaden blir 650 kvadratmeter stor. Den totala kostnaden är beräknad till 35 miljoner kronor och finansieras till större delen med ett lån som sedan kommer att betalas av med inkomsterna från begravningsavgiften. 

I juni hade arbetet med byggnaden kommit ett gott stycke. Grundläggningen är klar och nu pågår montering av huset. Husets väggar mot Växelgatan är resta och att arbetet fortsätter med övriga väggar och tak. Enligt planen så ska taket vara på plats i början av juni.

Förslag till nytt hus för begravningsverksamhet
Förslag till nytt hus för begravningsverksamhet Foto: FE Arkitekter i Söderhamn och Arne Nilsson Design