Foto: Christina Hedin

Nu har biskopen tagit emot församlingens nya kyrkoherde

Nyhet Publicerad

Söndag 3 april kom biskop Karin Johannesson till Söderhamn-Sandarne församling för att leda gudstjänsten med mottagande av nya kyrkoherden Maria Idänge

Det blev en riktig festgudstjänst för hela församlingen med många medverkande.

Biskop Karin Johannesson, kontraktsprost Lena Wängmark, kyrkoherde Maria Idänge som predikade, hennes assistent Cristina Olsson, de båda församlingsprästerna Eva Brolin och Sven-Erik Hägerlind. Musiker och sångare: Eva Björk, Jan Brolin, Petter Stenebo, Ulrika Eleonora kyrkokör och medlemmar ur Capellakören.

Efter högmässan fortsatte dagen i Mariagården.

Maria blir ny kyrkoherde i Söderhamn-Sandarne: Många minnen

Med ödmjukhet och nyfikenhet vill Maria Idänge kliva in i rollen som ny kyrkoherde. I februari börjar hon sitt arbete för Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne. – Jag tänker att jag som kyrkoherde är en möjliggörare för mina medarbetare, att vi tillsammans bygger församling och kyrka, säger hon.