Några ägg i en blå porslinsskål, och en videkvist.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

När livet vinner 

Nyhet Publicerad Ändrad

Varje vår när ljuset återvänder firas den kristna påsken. I bibeln ger de fyra evangelisterna varsin version av den världshistoriska händelsen när livet en gång för alla och för hela mänskligheten genom alla tider vinner, så att mörker och död aldrig ska få sista ordet. 

Evangelisten Johannes berättar att innan det hunnit bli ljust kommer några kvinnor till graven. Markus säger att det är i soluppgången som de kommer för att smörja Jesus döda kropp med välluktande kryddor. Kvinnorna undrar vem som ska ta bort stenen, som ligger för klippgravens öppning. Det blev ett kraftigt jordskalv, enligt Matteus, och en ängel rullar undan stenen. Johannes och även Lukas konstaterar att när kvinnorna kommer fram till graven redan öppen.

När kvinnorna går in i graven hittar de inte Jesus kropp, berättar Lukas. Johannes talar om hur kvinnorna med en gång springer därifrån och säger till Petrus och en lärjunge till att Jesus inte är kvar i garven. De båda springer dit och ser att linnebindlarna ligger där tillsammans med duken som hade täckt Jesus huvud.

Enligt Matteus säger ängeln till kvinnorna att inte vara rädda utan skynda sig att berätta för lärjungarna att Jesus har uppstått. De lämnar graven och både rädda och glada springer de för att berätta. I Lukas evangelium möter kvinnorna två män i skinande kläder som frågar dem varför de söker den levande bland de döda. Johannes berättar att Maria Magdalena möter två änglar som frågar henne varför hon gråter, och när hon vänder sig om är det Jesus som står där. Hon känner inte igen honom först, utan tror han är én trädgårdsmästare.

I Söderhamn-Sandarne församling kommer en grupp ideella och anställda medarbetare att dramatisera det glada budskapet. Veckorna före påsk möter de i omgångar minst 500 barn från Söderhamns skolor som kommer till Ulrika Eleonora kyrka. Till dramagruppen har i år ett nytt känt ansikte anslutit: Församlingens förre kyrkoherde Lars Nilsson. 

I församlingens barn- och ungdomsgrupper är fastan och påsken ett tema för samtal och pyssel. Barnkören och flickkören övar för fullt för att sjunga i palmsöndagens gudstjänst. Capellakören under ledning av Eva Björk och Lennart Ericsson kommer onsdagkväll 5 april i Sandarne kyrka att framföra verket Jesu sju ord på korset. Och Ulrika Eleonora-kören sjunger i påskdagens högmässa.

Under Stilla veckan och påskhelgen finns många tillfällen att fira gudstjänst i församlingen. På påskafton har församlingens ungdomsgrupp sin festmiddag i Mariagården. Senare samma kväll förbereder de påsknattens mässa i Ulrika Eleonora kyrka. Det är ungdomarna som svarar för den festliga fortsättningen efter mässan, när det efter midnatt blivit påskdag. Då serverar de snittar med gott att dricka i kyrkan. 

Påskliljor i skolskenet. I bakgrunden skymtas ett kors.

Påsken i Söderhamn och Sandare

Stilla veckan leder fram till kyrkans största högtid. Kom och fira påsken tillsammans med oss. Upplev det passionerade dramat från mörker till ljus; en berättelse om Jesus sista måltid med sina närmaste lärjungar, nattvardens instiftande och hans väg mot korset, lidandet och döden. Men det är också en berättelse om hopp, kärlek och nytt liv.

Se den animerade filmen om varför vi firar påsk

Allt om stilla veckan och påsk

Far och son odlar påskliljor i krukor utomhus.

Stilla veckan

Sista veckan i fastan kallas för stilla veckan. En del kallar den också för passionsveckan.

Ett barn i strumplästen går med palmblad i händerna.

Palmsöndagen inleder stilla veckan

Palmsöndagen är en glädjens dag då vi firar att Jesus tågade in i Jerusalem under människornas hyllningar.

En präst i grön kåpa förbereder nattvarden. En tonårsflicka hjälper till genom att hälla upp vinet i silverbägare.

Skärtorsdagen – Jesus blir förrådd

Jesus äter den sista måltiden tillsammans med sina tolv lärjungar. Senare samma kväll blir han förrådd och grips av romerska soldater.

En törnekrona hänger i några trådar.

Påskafton – mitt emellan sorg och glädje

Påskafton är egentligen ingen helgdag, men före midnatt firar vi påskmässa i många kyrkor.

Påskris med fjädrar i turkos, gult och orange.

Påskdagen – Jesus har uppstått

När en grupp kvinnor kommer till Jesus grav är stenen bortrullad och hans kropp är inte där. Jesus har uppstått från döden.

En törnekrona hänger runt ett krucifix.

Långfredagen – Jesus blir korsfäst

När Jesus har gripits på natten av de romerska soldaterna förs han till förhör hos Pontius Pilatus. Denne fattar beslutet att Jesus ska dömas till döden.

Ett runt kyrkfönster. I mitten syns Jesus som delar ut nattvard.

Annandag påsk – Jesus möter lärjungarna

Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt. De reagerar också olika. Några tvivlar, någon vill se bevis. Men oavsett deras reaktioner stannar Jesus hos dem och delar deras tillvaro.

Oljemålning på duk med motiv från Jesu passionshistoria.

Följ med på en Getsemanevandring

En Getsemanevandring är en meditation där vi i tanken stannar upp på de platser där Jesus var under sina sista dygn, innan han korsfästes.

Påskliljor i skolskenet. I bakgrunden skymtas ett kors.

Tankar inför helgen – i påsk

Läs en prästs funderingar inför påskhelgen.

Be en bön. Låt hoppet växa.

Till bönewebben