Sandarne kyrka
Foto: Lars Nylander

Mer eller mindre gudliga hus

Nyhet Publicerad

Att förvalta kyrkor och andra byggnader är verkligen att arbeta med kontraster. De är närmare 350 år mellan den äldsta och yngsta byggnaden i Söderhamn-Sandarne församling.. Peter Andersson är ny chef för fastigheter och begravningsverksamhet. Född och uppväxt i Ljusne är han sedan flera år Söderhamnsbo. Till sin tjänst i församlingen kom han från fastighetsavdelningen inom Region Gävleborg.

Ulrika Eleonora kyrka

Kyrkan i Söderhamn är en korskyrka med en vackert röd färg. Byggd i slutet av 1600-talet av stadens borgare, den har fått namn efter drottningen Ulrika Eleonora, kung Karl XII:s mor.

Sandarne kyrka

Sandarne kyrka är på många sätt speciell och den utgör ett minnesmärke över den norrländska träindustriepoken.

Begravningsverksamhet och kyrkogårdar

Begravningsverksamheten i Söderhamn och Sandarne ansvarar för skötsel av kyrkogårdar och begravningsplatserna, Söderhamns kyrkogård, Sandarne gamla kyrkogård och Sandarne nya kyrkogård.

Västra kapellet

Ett kapell för begravningar, för andra gudstjänster och konserter. Det är på samma gång ett begravningshus öppet för alla oavsett tro och trostillhörighet. I kapellet finns en större sal och en mindre.