En pojke står med en kvinna och kisar mot solen.
Foto: Camilla Cherry /Ikon

Medlemmarna bär. Så blir möten och stöd möjliga.

Nyhet Publicerad

Någon borde erbjuda barn och ungdomar en plats där de får vara sig själva. Och vet du vad, det gör Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne. Någon borde erbjuda gemenskap för ensamma, inte minst de äldre. Det gör Söderhamn-Sandarne församling också.

Flera gånger varje vecka samlas både yngre och äldre i Östanbo bönhus och Mariagården. Ofta kring en fika eller en enkel måltid - en sopplunch eller Gud & Spagetti. Musikluncherna varannan tisdag har blivit uppskattade och återkommit efter pandemin.

Sången och musiken lever i Svenska kyrkan. Ett av flera tydliga tecken på att Söderhamn och Sandarne församling bidrar till att hålla kulturarvet levande. Ja, att kulturen både lever och utvecklas, inte bara överlever är en angelägenhet. Vården av kyrkogårdarna och kyrkobyggnaderna hör hit. Körverksamhet och konserter är ett samarbete med studieförbundet Sensus. 

Mariagården är ett öppet hus alla åldrar, för de allra yngsta och utan åldersgräns uppåt. Varje dag i veckan är människor i olika rum i det stora huset. Östanbo bönhus är en annan levande mötesplats.

Det firas gudstjänst i de båda kyrkorna varje vecka. Nu i höst introduceras gudstjänst med små och stora. Sommartid flyttar en och annan gudstjänst ut i skärgård och grönska. Men närmast är det många tända ljus, adventspsalmerna och julens glada budskap om frid och fred som ska lysa upp i vintermörkret. Årstiderna och kyrkoåret följs åt.

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne ger andrum och plats för eftertanke. Församlingen samlar grupper för trygga samtal. Och den som vill bokar ett enskilt samtal med präst eller annan medarbetare. Fritt och gratis.

I glädje och sorg, i livets skeden från födelse till död, erbjuder kyrkan olika sätt rum för fest och tröstande möten: Dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Diakonin är Svenska kyrkans sociala arbete, ett handlingens språk. Tillsammans med de andra samfunden på orten öppnar församlingen nu ett härbärge för hemlösa kvinnor och män.

Flera hundra skolbarn kommer i dagarna till Ulrika Eleonora kyrka för att se och höra en dramatiserad berättelse om bibelns Abraham och Sara. Årets konfirmander är rekordmånga och måndagskvällarna är nu deras växtplats. 

Det är du som medlem som gör allt det här möjligt. Du bär upp verksamheten med din medlemsavgift. Och de ideella medarbetarna i församlingen bidrar dessutom med sin kompetens och tid och sitt engagemang. Nu skrivs planerna för 2023 och kyrkofullmäktige kommer inom några veckor besluta om inriktning och prioriteringar för året som kommer.

Ogräs har växt upp i sprickorna mellan stenplattorna.

Verksamhet

Hos oss i Söderhamn-Sandarne församling finns något för alla! Oavsett om du är ute efter att hitta lugnet eller behöver ett sammanhang med hög puls. Läs mer på den här sidan.

En kompassros på en gammal karta.

Stora händelser i livet

Dop, konfirmation, bröllop och begravning är viktiga milstolpar. I kyrkan erbjuds betydelsefulla ceremonier för att uppmärksamma livets början och livets slut, och tillsammans få tacka Gud för det som varit och det som kommer.

Några ungdomar sitter i en ring med benen in mot mitten.

Medlemmar gör en öppen kyrka möjlig

Livet i församlingen är öppet och utan krav på prestation. Medlemsavgifterna och kollekterna gör det möjligt med en verksamhet utan avgifter.