Några ungdomar sitter i en ring med benen in mot mitten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Medlemmar gör en öppen kyrka möjlig

Publicerad

Livet i församlingen är öppet och utan krav på prestation. Medlemsavgifterna och kollekterna gör det möjligt med en verksamhet utan avgifter.

Söderhamn-Sandarne församling har grupper varje vecka och läger flera gånger om året för barn och ungdomar. Öppet Hus flera gånger i veckan för de små barnen som är hemma med sina föräldrar. Och när det är någon som behöver hjälp med utrustning för att delta, då tar församlingen ansvar för att ordna den saken.

Ett levande gudstjänstliv med mycket musik och körer står i fokus för församlingen i de båda kyrkorna hela året och på somrarna dessutom i skärgårdskapellen. I livets stora skeden finns Svenska kyrkan med i många familjer, genom dop, konfirmation, vigsel och begravning.

När livet känns tufft, då har församlingens arbetslag medarbetare som ställer upp för enskilda samtal utan kötid. Den här våren möts en samtalsgrupp för den som förlorat en nära anhörig. Varje vecka erbjuds aktiviteter och mötesplatser dagtid som bryter isolering och utanförskap. 

Svenska kyrkan ger bistånd till människor på flykt ute i världen och till dem som söker en fristad i Sverige. Söderhamn-Sandarne församlingen ger stöd till dem som är nya i Sverige, med språkcafé, handarbetsgrupp och läxläsning. 

Medlemsavgifterna gör att Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne klarar uppdraget som kulturbärare och vården av kyrkorna. Tack vare många medlemmarna kan församlingen ha församlingshus och anställda medarbetare. Resurserna räcker också till särskilda insatser vid kris och katastrof. 

Medlemskapet i Svenska kyrkan är för alla som bor i Sverige knutet till en församling. Men även den som flyttar utomlands kan fortsätta vara medlem i Svenska kyrkan. 

Föräldrar kan anmäla sina små barn som medlemmar och låta dopet vänta till barnen blir äldre och själva kan vara med och välja. Eller så får de helt själva fatta beslut när de blir myndiga. Vuxna kan också anmäla sig som medlemmar i väntan på dop. Väljer föräldrarna att låta döpa de små blir de medlemmar genom dopet. På samma sätt ger dopet medlemskap för äldre barn, ungdomar och vuxna.

Svenska kyrkan erkänner andra kristna dop. Så den som redan är döpt behöver inte göra om då hen kommer från ett annat kristet samfund och anmäler sig som medlem.

Det kostar i grunden ingenting att vara medlem i Svenska kyrkan. Den som inte betalar skatt på arbete eller pension betalar heller ingen medlemsavgift. Och den som betalar skatt har en medlemsavgift som är stor eller liten beroende på om inkomsten låg eller hög. Var och en bidrar alltså till Svenska kyrkans arbete efter sin förmåga.

Svenska kyrkan utesluter inga medlemmar. Och nekar aldrig den som anmäler sig själv eller sitt barn medlemskap. Den som själv väljer att avsluta sitt eget medlemskap kan alltid återkomma och är välkommen att anmäla sig som medlem igen.

Dop

Dopet är en glad livshändelse. En tradition som ofta betyder att familj, släkt och vänner samlas omkring den som ska döpas. Glädjen är förstås lika stor när ett dop firas enkelt och i en mindre krets. 

Bli medlem i Svenska kyrkan

Medlemskapet i Svenska kyrkan har ingen åldersgräns. Och den som har varit medlem tidigare kan bli medlem igen.