En kvinna sitter vid ett bord tillsammans med andra och lyssnar på något eller någon utanför bild.
Foto: Johannes Frandsen

Många mötesplatser med rum för fler

Nyhet Publicerad Ändrad

- Den här hösten kan församlingens utåtriktade, öppna verksamhet återstarta utan de begränsningar som pandemins restriktioner inneburit, konstaterar en förväntansfull Andreas Onelius. Han är den som leder det diakonala arbetet för Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne.

Helene Burvall Jonsson och Veronika Larsson har tillsammans med Andreas planerat en höst där det blir både återstart och helt nya mötesplatser med gemenskap och aktivitet utan prestationskrav. Inte minst den som är ledig på dagarna kommer att ha flera alternativ att välja mellan än före sommaren. Församlingen vill på flera sätt motverka isolering och utanförskap. De tre diakonimedarbetarna och en skara ideella medarbetare bär nu en växande verksamhet.

Syföreningen behåller namnet, trots att gruppen numera ägnar lite tid åt handarbete. Den har blivit en samtalsgrupp med kristna förtecken. Britt-Marie Törnros hälsar särskilt nya deltagare välkomna till terminens första träff tisdag 6 september 14.00 . Syföreningen samlas sen varannan vecka fram till jul.

Den nya onsdagsträffen varje vecka kl. 13-16 från 14 september blir en mötesplats för den som vill komma och träffa folk, fika, spela spel, pyssla eller göra något annan praktiskt med händerna. 

Mariaträffen som introducerades under sommaren flyttar till torsdagar 10.30 från 15 september. Det här blir en mötesplats för både samtal och reflektion. Varje samling avslutas med en andakt.

För den som söker stöd att leva vidare efter att ha upplevt sorg och förlust i sitt liv startar 3 oktober 14.00 en sorgegrupp med erfarna samtalsledare. En ny grupp för ensamma startar tisdag 11 oktober 17.00 och samlas den ytterligare ett antal gånger under hösten. 

Andra inarbetade och kända mötesplatser dagtid i församlingens regi är Östanboträffen och Sopplunchen i Östanbo bönhus, växelvis på torsdagar 12.30.

I höst kommer ett härbärge för hemlösa att öppnas av församlingen i Mariagården.Det kommer att behövas fler ideella medarbetare för att hålla öppet så många nätter som möjligt. Mer information lämnas här på församlingens webbplats, så snart detaljerna är klara.

- Det diakonala arbetet har Mariagården i Söderhamn som det fysiska navet, berättar Andreas Onelius. Här finns lokalerna där människor möts. Men till diakonin hör också en närvaro på andra platser i Söderhamn och Sandarne och ett samarbete med föreningar och kommun, understryker han. 

- Jag vill också påminna om möjligheten att boka tid för enskilda samtal och att det inte är något som församlingen tar ut någon avgift för, säger Andreas Onelius.

Soppluncher i Östanbo bönhus

Varannan torsdag, jämna veckor dukas det upp till sopplunch i Östanbo bönhus 12.30.

Östanboträff

Varannan torsdag ojämna veckor är det Östanboträff i bönhus 12.30.

Diakoni

Vår övertygelse är att alla människor är älskade av Gud och har ett unikt värde. Vi erbjuder stöd till människor i alla åldrar. Vem du än är. Oavsett om du har en kristen tro eller inte, om du tillhör Svenska kyrkan eller inte. Alla är välkomna till församlingens diakoni.