Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet

Nyhet Publicerad

- Våra livsproblem kan vara stora och små. Någon har sagt att livet är det som händer medan vi är på väg dit vi ska, säger Maria Idänge, församlingens kyrkoherde. Och hon fortsätter med att ställa några frågor: Men vad händer om vi går vilse? När vi tappar fotfästet, orken, självförtroendet eller hoppet?

Maria Idänge har engagerat prästkollegan Olle Carlsson till Söderhamn-Sandarne församling. Och Olle har tillsammans med sin fru Fotini Carlsson introducerat Livsstegen, ett program som tar upp just de frågor kyrkoherde Maria ställer. Och mer än så.

Livstegen kan vara början på en resa som tar sin början i ett stukat självförtroende, att vara fast i ett destruktivt beteende eller känna maktlöshet inför livets stora frågor. Med andra ord det där som är gemensamma livsfrågor för de flesta av oss och stunder då vi känner att omgivningen inte finns där och att det inte finns någon som förstår.

- Jag har sett hur betydelsefull Livsstegen har kommit att bli för de som tidigare gått programmet i Svenska kyrkan i Ljusdal och Järvsö, berättar Edward Vallingstam.

Edward Vallingstam började sin tjänst i februari 2023 och trappade upp efter en föräldraledighet, för att jobba heltid från början av april. I Söderhamn-Sandarne församling avlöste han Martin Garlöv, som de föregående fem åren var församlingens kommunikatör. I den rollen gick Edward in och tog dessutom ansvar för andra verksamheter - några helt nya, som Livsstegen.

Edward kommer till församlingen med två universitetsexamen: en fil.kand. i kommunikation och en teol.kand. i religionsvetenskap, samt med flera års församlingsarbete i Ljusdal och Järvsö. Han har ett särskilt fokus på existentiell hälsa och tro som resurs i vardagslivet.

- Jag hoppas det jag har med mig kommer att märkas i församlingens kommunikation framöver, säger Edward Vallingstam. 

Hans första intryck av församlingens medarbetarlag, som han nu ingår i, är att här finns ett stort hjärta för Söderhamn och Sandarne och dess invånare. Han ser så många positiva initiativ, som han ser fram emot att få berätta om för församlingens omvärld. Våren 2023 startade församlingens två första grupper med Livsstegen.

- Det handlar om självhjälpsgrupper, förklarar Edward. Så deltagarna får så mycket ut av det som de själva investerar. När grupperna samlas finns utrymme för deltagarna att tala till punkt utan att bli bedömda. Det är minst lika givande att höra andra dela sin livsberättelse som att få dela sin egen. För även om våra liv ser olika ut finns det en enande kraft i att inse att vi alla har saker vi bearbetar på olika sätt.

Läs mer på församlingens webbplats och på www.livsstegen.se.

Kontakta Maria Idänge maria.idange@svenskakyrkan.se och Edward Vallingstam edward.vallingstam@svenskakyrkan.se för mer information.