Foto: Jens Frandsen/IKON

Levande tillsammans

Nyhet Publicerad Ändrad

Tillsammans är grejen. Det var grundtonen i den avskedspredikan som ärkebiskop Antje Jackelén höll när hon tidigare i höstas lade ner biskopsstaven. Den stav som den nya ärkebiskopen tog över i advent. Martin Modeus valspråk är Levande tillsammans med Kristus. 

Nu är Martin Modeus Svenska kyrkans ärkebiskop och en av de båda biskoparna för Uppsala stift och med det biskop även för Söderhamn-Sandarne församling. Martin Modeus har i flera sammanhang talat om en kyrka i rörelse. Ett sätt att beskriva kyrkan som funnits med från de allra första församlingarnas tid.

De kristna i urkyrkan talade om sig själva - och blev omtalade - som människor som är “på den vägen”. Och då var det inte vilken väg som helst. Det handlade om att hålla sig mycket nära Jesus Kristus, gå med honom som sagt om sig själv: Jag är vägen, sanningen och livet.

Ett nytt kyrkoår har redan börjat med advent och 2023 väntar på att fyllas med innehåll. Men först ska julen firas, barnet i krubban välkomnas med änglasången: Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.

Församlingens anställda medarbetare i Söderhamn och Sandarne har tillsammans med kyrkorådets ledamöter nyligen startat arbetet med att formulera det måldokument för framtiden som kallas församlingsinstruktion. Under 2023 kommer ett färdigt förslag att presenteras för de förtroendevalda i kyrkofullmäktige, som fastställer det.

Efter klartecken från domkapitlet för Uppsala stift kommer församlingsinstruktionen samlat ange inriktning och ge vägledning i planering, genomförande och uppföljning av allt församlingsarbete, för flera år framåt. Nu bereds marken där nya frön ska bli sådda. Församlingen är både mötesplats och växtplats.

Det ekumeniska arbetet - kyrkorna i samverkan - med att på nytt översätta bibeln till svenska är påbörjat. Om tre år kommer det finnas en ny översättning av de fyra evangelierna och resten av nya testamentet. Prov på översättningar sprids redan av Svenska Bibelsällskapet.

Forskningen har kommit längre sedan det förra översättningsarbetet för mer än fyrtio år sedan och svenska språket har förändrats. Redan 2023 som kommer finns nya förutsättningar för att bibelns ord ska bli levande för fler. 

Hög tid att ta en sista titt i backspegeln på 2022 för att sen fästa blicken framåt och välkomna 2023 som Ett nådens år tillsammans med Jesus. Barnet föddes av Maria för att världen ska tro, för att människor ska bli levande tillsammans - i rörelse.