Ledigt jobb: Präst

Nyhet Publicerad

En heltidstjänst som komminister i Söderhamn-Sandarne församling är ledig.

Söderhamn-Sandarne församling söker dig som är tämligen allround. Du är både självgående och samarbetande.

Tjänsten är inte alltför profilerad i dagsläget. Istället vill kyrkoherde och kyrkoråd ge utrymme för en fördelning mellan församlingens präster utifrån förmågor och egenskaper. Prästerna delar i huvudsak på alla gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Församlingen firar alltid mässa som huvudgudstjänst: högmässa i Ulrika Eleonora kyrka och mässa i någon form i Sandarne kyrka. I Ulrika Eleonora kyrka består den gudstjänstfirande församlingen till stor del av människor från andra delar av världen.

Högmässan ska vara en gudstjänst för alla. På olika sätt görs försök att öka delaktigheten. Mässan och den liturgiska gestaltningen får gärna vara en hjärtesak för dig.

Församlingen har ett barn- och familjearbete som ständigt utvecklas. Öppen verksamhet och ”Gud och spagetti” är två bärande delar.

Konfirmander och andra ungdomar finns naturligtvis. En stor skara unga ledare berikar konfirmandarbetet. Är konfirmandarbete något som ligger dig varmt om hjärtat? Välkommen in i ett mycket väl fungerande konfirmandarbetslag.

Fyra gånger om året möter församlingens dramagrupp 300-500 barn från förskola och skola gruppen gestaltar olika bibliska händelser. Varje år jul och påsk, plus två  andra händelser. Flera medarbetare är Bibeläventyrsinstruktörer.

Församlingen har ett par aktiva bibelläsargrupper av lite olika karaktär.  Vuxenkatekumenatet används sedan några år. Vuxenundervisning i form av Alphagrupper har funnits i församlingen i mer än tio år. Just nu är det paus och nya former söks.

Det ekumeniska klimatet är gott i Söderhamn. Vid flera tillfällen under året firar samfunden gemensamma gudstjänster.

Om du kommer till Söderhamn-Sandarne församling får du arbeta i ett medarbetarlag som bland annat består av fyra präster, en diakon, tre diakoniassistenter, två kyrkomusiker, ungdomsledare, församlingsassistent med huvudansvar för barn- och familjearbetet, församlingspedagog, barnledare, lokalvårdare, församlingsvärdinna, kanslist och kamrer. Till detta blir du en del av ett arbetslag där vi trivs gott tillsammans, där vi har nära både till allvar och skratt.

Du kommer  att ha tillgång till ett arbetsrum med väl uppdaterad datakraft med anslutning till den gemensamma dataplattformen, GIP och telefoniplattformen.  

Söderhamn ligger vackert vid kusten 80 km norr om Gävle, 240 km norr om Stockholm. En fin småstad med närhet både till Stockholm och fjällvärlden. Församlingen ligger ”mitt på” både E4 och järnväg.

Anar du en kallelse i detta? Ta då den på allvar och hör av dig. 

Kyrkoherde Lars Nilsson 0270–42 65 00, 070–528 43 49 lars.o.nilsson@svenskakyrkan.se 

Tillträde sker så snart möjligt efter överenskommelse. Sista ansökningsdag är 21 mars 2019. Din ansökan med löneanspråk skickar du till:

Kyrkorådet i Söderhamn
Box 10
826 21 Söderhamn