Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Kyrkans eviga lovsång

Nyhet Publicerad

Gud, vår Gud, vi lovar dig, vi bekänner dig, o Herre, dig som är till evig tid tillber ändlighetens släkten. Hela jorden, hav och land, ärar, Fader vår, ditt namn.

SÅ LYDER FÖRSTA versen av den första psalmen i Den svenska psalmboken. Den ambrosianska lovsången eller Te Deum är en av de äldsta och mest välkända hymnerna som används i hela kristenheten. Den är ursprungligen från 400-talet. Kyrkoläraren Ambrosius var ärkebiskop i Milano vid den tiden.

VILKEN ÄR ORSAKEN till att lovsången till den högste har varit så viktig och central för de kristna genom alla tider? Samma förhållande möter oss i Psaltaren, som är gamla testamentets psalmbok. Är det så att den som insett vem som gett oss livet och allt det sköna och fina som trots allt finns i tillvaron, vill falla ner och tacka och lovsjunga för detta?

BIBELN LÄR OSS att lovsången även finns bortom tid och rum. Lovsången omkring tronen till den Treenige – Gud som fadern, sonen och anden – kommer aldrig att upphöra. Därför är det lika bra att börja träna redan nu.

Lennart Ericsson, kyrkomusiker

Lova Gud i himmelshöjd,
sjung med glädje, lust och fröjd.
Med hans änglar, glad och from,
lovsjung i Guds helgedom.

Allt vad Skaparns hand har gjort
är förunderligt och stort,
och hans makt och härlighet
varar i all evighet.

Lova honom varje stund
högt och utav hjärtans grund.
Prisa honom med koral,
flöjter, trummor och cymbal.

Allt vad liv och anda har,
skynda dig och redo var:
sjung med kraft och gladligt mod.
Halleluja! Gud är god!