Porträttbild på biskop Karin Johannesson.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kungörelse: Biskopsvisitation i Söderhamn-Sandarne församling

Nyhet Publicerad Ändrad

9–10 och 14 november 2021

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Den 9 – 10 och 14 november 2021 kommer jag att förrätta visitation i Söderhamn-Sandarne församling enligt bifogade program.

Visitationens tema är ”Att växa i delaktighet och engagemang i församling och samhälle”. Min förhoppning är att dessa dagar skall styrka oss i vår tro, öppna oss för omprövning och hjälpa oss att gemensamt möta framtiden.

Alla som tillhör församlingen är varmt välkomna att delta i gudstjänster och andra offentliga samlingar under visitationen.

Uppsala den 25 oktober 2021

Karin Johannesson
Biskop          
 

Notarie: Erik Berggren

Program

Tisdag 9 november

09.00  Morgonmässa i Sandarne kyrka

09.45  Kyrkkaffe på Östanbo bönhus

10.15  Möte med församlingens personal ”Att möjliggöra växt och engagemang” 

11.45  Lunch för församlingens personal vid CFL, Centrum för flexibelt lärande, med efterföljande samtal med representanter från CFL

13.00  Möte med kyrkogårdspersonal

13.45  Möte i Ulrika Eleonora kyrka med företrädare från andra kyrkor och samfund

15.00  Enskilt samtal

16.30  Överläggning med förtroendevalda i Mariagården

18.30  Café Existens i Mariagården ”Delaktighet och engagemang för ett hållbart Söderhamn” med kommunchefen Patric Jakobsson med flera

Onsdag 10 november

08.30  Morgonmässa i Ulrika Eleonora kyrka

09.15  Samtal om gudstjänstlivet med kyrk- och gudstjänstvärdar, anställda, ideella med flera

10.30  Enskilda samtal 

12.30  Lunch

13.30  EKO ”Alla ska klara sin egen försörjning”. Samtal med Anja Jonsson, enhetschef på Förebyggande enheten i Söderhamns kommun

15.00  Besök på Prefament AB

16.00  Besök på nya Västra kapellet, församlingens nya byggnad för begravningsverksamheten.

16.45  Enskilt samtal

Söndag 14 november

11.00  Visitationshögmässa i Ulrika Eleonora kyrka

Hela kungörelsen att ladda ner och skriva ut

Foto på kvinna som ler mot kameran

Biskop Karin Johannesson

Karin Johannesson tillträdde som Uppsala stifts tredje biskop enligt den nya räkningen den 3 mars 2019. Sedan 1990 har Uppsala stift två biskopar i och med att ärkebiskopen också har sitt säte här.