Foto: Magnus Aronson/IKON

Klockorna ringer till minne av freden

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndag 11 november är det 100 år sedan freden efter Första världskriget.

På initiativ av kyrkor i England och Tyskland kommer klockor att ringa över Europa och världen. Det väntas stor internationell uppmärksamhet. Initiativet länkar till den 11 november 1918, då människor i många länder spontant lätt klockor ringa för att fira att vapnen lagts ner.

Klockringningen sker till 100-årsminne av freden och för att hedra de 17 miljoner människor som blev kriget offer. Minnesdagen blir ett tillfälle att sprida ett budskap om fred och försoning – som är lika aktuellt idag som för 100 år sedan.

Även i Sverige förväntas kyrkor delta i klockringningen nu på söndag. Svenska kyrkans biskopar har gemensamt gått ut till alla församlingar med rekommendationen att låta kyrkklockorna ringa.

I Söderhamn-Sandarne församling ringer klockorna kl 13.30 i Ulrika Eleonora kyrka. Minnesdagen kommer också att uppmärksammas i församlingens båda söndagsgudstjänster.

Läs mer om klockringningen och minnesdagen i ett pressmeddelande från Kyrkokansliet i Uppsala.

Läs mer om den internationella klockringningen i den här engelska texten på en tysk webbplats.