En ordförandeklubba ligger på en blå duk i universitetsaulan i Uppsala.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

KYRKOFULLMÄKTIGE

Nyhet Publicerad

Mariasalen (Stora salen i Mariagården, Söderhamn) torsdagen den 9 november 18.00

Ärenden

 1. Sammanträdets öppnande, upprop
 2. Val av protokollsjusterare, tidpunkt för justering
 3. Sammanträdets kungörelse
 4. Godkännande av ärendelista
 5. Föregående protokoll, 2023-10-12
 6. Härbärget Mariagården (bilaga har skickats ut till ledamöter)
 7. Budget 2024 (bilaga har skickats ut till ledamöter)
 8. Verksamhetsplan 2024 (bilaga har skickats ut till ledamöter)
 9. Uttalande ”vi anger inte-aktionen”
 10. Övriga frågor
 11. Sammanträdets avslutande  

Enkel förtäring efter sammanträdet. Eventuella födoämnesallergier eller förhinder att delta i fullmäktiges sammanträde meddelas till Jonathan Eismar (se nedan).

Jan-Evert Hagström

Ordförande

 

Partigrupperna sammanträder kl 17.30  

 • POSK-gruppen Diakonin, plan 2
 • Soc dem gruppen i fikarummet, plan 1
 • Frimodig kyrka-gruppen kontakta Marcus

Samtliga uppmanas att läsa igenom budgeten på förhand inför ”förmötet” på grund av begränsad tid.