Internationellt kyrkobesök i Söderhamn

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne har sedan flera år en vänförsamling inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe, ELCZ. Torsdag 20 september tar församlingen emot en delegation från Zimbabwe som kommer att vara Svenska kyrkans gäster under 10 dagar fram till söndag 30 september.

Gästerna från Zimbabwe kommer att få lära känna Svenska kyrkans gudstjänstliv och vardagsverksamhet. Redan nu i helgen kommer de också att gästa stiftsgården Undersvik. Tillbaka i Söderhamn är de med och firar högmässa i Ulrika Eleonora kyrka på söndag.


Nästa vecka kommer gruppen från Zimbabwe att göra studiebesök på Erikshjälpen och Asylhälsan och i slutet av veckan delta i en församlingsresa till Järvzoo. Under veckan möter de församlingens konfirmander, får ta del församlingens sociala arbete och gör en skärgårdsutflykt.


Utbytet med Zimbabwe är mångårigt och medlemmar från Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne har tidigare rest till Zimbabwe och varit kyrkans gäster där. Erfarenheterna från utbytet har varit goda, de stärker relationerna mellan kyrkorna och det här är det fjärde besöket. ELCZ är en kyrkan med mission från Sverige som grund.


– Det brukar betyda en hel del för gästerna från Zimbabwe att få se hur människor lever sitt vardagsliv i Sverige. Inte sällan kommer reflektionen att vi har det mycket bra, men saknar något livsavgörande: den andliga gemenskapen, säger församlingens kyrkoherde Lars Nilsson.


Kyrkoherden Lars Nilsson som håller samman programmet och förmedlar kontakter med gästerna från Zimbabwe.

Läs mer om besöket på Uppsala stifts webbplats.

För mer information: Kontakta Lars Nilsson lars.o.nilsson@svenskakyrkan.se 0270-42 65 06 och sms 070-528 43 49