Pojke går ifrån fotografen över hängbro

Inre och yttre vandringar

Nyhet Publicerad Ändrad

Att vara pilgrim är att vara på väg - att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara att lära känna sig själv bättre, unna sig det lugn som vardagen inte ger tid till och att ge plats för det gudomliga. Det yttre målet blir platsen där vandringen avslutas och rastplatserna på vägen dit.

INTRESSET FÖR ATT pilgrimsvandra i Sverige fortsätter att sprida sig. Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfi- kenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva?

Pilgrimslederna genom Hälsingland är en del av landskapets historia. Fortfarande är det långa sträckor möjligt att vandra de vägar som männ- iskor gjorde redan på medeltiden. Helgonleden genom landskapet är en av de restaurerade lederna som förbinder kontinenten och södra Sverige med målet Sankt Olofs grav i domkyrkan i Trondheim.

DE HISTORISKA VÄGARNA var stigar där människorna gick eller red. Det är inte alltid de syns men ibland sammanfaller de med vägar som finns i det moderna landskapet, eller går tvärs över dem. Många av dagens anlagda vägar är till stora delar byggda ovanpå det gamla vägnätet men ser idag annorlunda ut. Vandrandet med pilgrimens anda binder samman kyrkans dåtid och nutid.

I EN UNDERLIG TID där pandemin sätter gränser fungerar det ändå väl att vandra, inte minst på hemmaplan. Svemester lär bli det som gäller för många också sommaren 2021. Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne inleder nu säsongen med en dagsvandring redan på lördag 24 april. (Som pga sjukdom med kort varsel blev framflyttad till ett senare datum i år) Den startar vid Ulrika Eleonora kyrka i Söderhamn och målet är Norrala kyrka. Församlingen där har planer för att skapa ett nytt pilgrimscentrum.

ETT NÄSTA TILLFÄLLE till vandring med Svenska kyrkan i Söderhamn blir det lördag 22 maj som är pingstafton. Den här gången mellan Rengsjö och Växbo kapell på Helgonleden.

Den 3 juli erbjuds ännu en dagsvandring och det blir vandringar i augusti och september.

SÄSONGEN AVSLUTAS MED en vandring på Birgittadagen 7 oktober. Hitta mer information om alla vandringarna och möjlighet till anmälan på församlingens webbplats.

Användbara länkar till webbsidor om vandring nära och lite längre bort

Helgonleden www.pilgrimstid.nu/helgonleden

Walk for Future www.walkforfuture.se

Sankt Olof Waterway www.stolavwaterway.com

 

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Detalj ur kyrkfönster Uppståndelsen,  Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn.

Om församlingen

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne arbetar oavbrutet och på en mängd sätt med att levandegöra kyrkans grundläggande uppgift: att bedriva gudstjänst och undervisning, diakoni och mission.

Rönnbär som hänger i klasar. Hösten har kommit till kyrkogården.

Detta händer just nu

Välkommen till Söderhamn-Sandarne församling. Här hittar Du församlingens fortlöpande utbud och allt som är på gång i form av konserter, gudstjänster och aktiviteter.