Hon kommer med ljus

Nyhet Publicerad Ändrad

Lucia – vem var hon? Vad ville hon förmedla? Hon föddes i Syrakusa på Sicilien på 280-talet. Det sägs att hon bestämde sig för att aldrig gifta sig och att ge allt hon ägde till de fattiga. 

En man som var hedning ville gifta sig med henne men eftersom han inte delade hennes tro, så ville hon inte det. Han blev så besviken och arg att han angav henne till kejsaren. Kristendomen var förbjuden i det romerska riket och kristna blev förföljda, också Lucia. Legenden säger att hon skulle föras till en bordell, men ingen kunde flytta henne en tum. Man försökte även att bränna henne på bål, men elden bet inte på henne.  

Lucia betyder ”den lysande”, ”ljusbärerskan”. Hon trodde på den man som kallade sig själv för världens ljus. Och tron på Jesus lyste upp hennes innersta, även när hon var i mörker. Jesus säger om sig själv i Johannes evangelium 8:12  ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” 
 
Det finns många sägner och legender om Lucia och vi kan inte så noga veta, men hon tros ha dött som martyr för sin tro på Jesus Kristus genom halshuggning. Hennes tro var så levande och stark att hon vägrade att avsäga sig den. Hon dog år 304, endast 20 år gammal. Det röda sidenbältet i luciadräkten visar på martyrskap. Hon blev helgonförklarad och kallas därför Sankta Lucia. 
 
Även idag finns det människor som på olika sätt blir martyrer för sin tro på Herren Jesus Kristus. Gemensamt för alla som vägrar att avsäga sig sin tro, är det starka ljus som Jesus ger mitt i mörkret och den gemenskap med Honom själv som är starkare än döden. Bibeln säger: ”Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus.” 
 
Lucia kommer i advent och visar på det ljus som kommer. Advent betyder ankomst och den som ska komma är Jesus Kristus, Guds Son – som vi väntat på. Genom sitt liv pekade Lucia på Jesus Kristus, som säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”  
 
När du ser Lucia nästa gång på TV eller i ett luciatåg – så tänk på historien som ligger bakom och fråga dig själv: Var finns jag? Vill jag vara en Lucia, en ljusbärare som följer Jesus, eller tillhör jag dem som hellre går sin egen väg? Oavsett hur du svarar, så kom alltid ihåg att Jesus Kristus vill vara Ljuset i ditt liv, och lysa upp din väg. Gud välsigne dig!

Lena Lagergren Pettersson, församlingens kansliassistent