Kyrkornas Härbärge får en fortsättning

Nyhet Publicerad Ändrad

I november 2022 öppnade Söderhamns natthärbärge på Mariagården. Nu har välfärdsnämnden beslutat att erbjuda en förlängning av avtalet med 'Kyrkorna i Söderhamn'. Fredag 2 juni 2023 publicerades artikeln ”Härbärget får leva vidare” i Söderhamns-Kuriren. Följande utdrag är hämtade från Nina Lindströms text.

En enlig nämnd klubbade beslutet att erbjuda Svenska kyrkan och Kyrkorna i Söderhamn en förlängning av avtalet gällande idéburet offentligt partnerskap. Det nya avtalet, som ska gälla till sista december 2025, innebär att natthärbärget kommer att finnas kvar.

Anders Ramstrand (KD), ordförande i välfärdsnämnden, understryker att det inte bara handlar om ett ekonomiskt bidrag från kommunens sida, utan att man också ingår ett nytt partnerskap.
- Vi ser långsiktigt på det här samarbetet och vi som kommun kommer också vara en aktiv del i arbetet och utvärdera löpande.

Andreas Onelius är ansvarig för verksamheten på härbärget och ordförande i Kyrkorna i Söderhamn. Han berättar att det sedan härbärget öppnade har rört sig om ett 30-tal individer som övernattat där, vikssa mer frekvent och vissa bara någon enstaka natt.
- Det har betytt en stor trygghet för de mest utstötta i samhället att få en natts sömn, att få äta sig mätt och att kunna duscha och tvätta kläder.

Andreas Onelius påminner också om en ytterligare aspekt, att man som hemlös erbjuds kontakt för att kunna bryta sitt utanförskap.
- Vi har haft förmånen under den här korta tiden att få se minst två personer gå till eget boende, och det är ju verkligen en seger.

Andreas Onelius passar på att skicka med en uppmaning till de som vill hjälpa till, men kanske inte riktigt vet hur de ska gå till väga.
- Man behöver inte ha någon särskild kompetens för att volontärarbeta hos oss, det räcker med att vara en medmänniska, att vilja stötta de som är mest utsatta i samhället.