Händer i bön
Foto: Albin Hillert/IKON

Hämta kraft i lugnet

Nyhet Publicerad

En gudstjänst är inte den andra lik. I Svenska kyrkan firas många olika slags gudstjänster. Från den högmässa de flesta av oss deltagit i, till stilla gudstjänstermed meditation.

Om några veckor går vi in i advent. Det är inledningen på en rad högtider då många av oss besöker kyrkan. Kyrkoåret börjar med första advent och just den högtiden brukar locka särskilt många. Vi är trygga med att gudstjänsten är bekant. Vi sjunger med i den välkända adventspsalmen och vet vad vi kan förvänta oss. Förra året i maj togs nya gudstjänstordningar i bruk i Svenska kyrkans församlingar över hela ladet. Vana kyrkobesökare kan säkert lägga märke till en del nya texter och även ny musik.

När nyöversättningen av Herrens bön/Fader vår introducerades var den märkbar för de flesta av oss, så är det knappast med den nya gudstjänstordningen. – Det finns spännvidd i kyrkohandboken. Så måste det vara om gudstjänsten ska ge röst åt människors glädje, sorg, tvivel och tro, längtan och hopp, har ärkebiskopen Antje Jackelén sagt.

Utan gudstjänst ingen kyrka. Gudstjänsten är den kristna församlingens huvuduppgift. Kyrkohandboken berättar om ordningen för gudstjänsterna. En del används alltid, annat är förslag. Människor är olika. Vi har våra erfarenheter och våra behov. Kanske kan gudstjänsten fylla det behov som var och en av oss känner.

– Gudstjänst är bra för mig, säger Erik Björk. Att få komma till ro och komma ifatt sig själv har blivit viktigt. Erik Björk är inte bara församlingens kyrkorådsordförande, han är också en regelbunden och engagerad gudstjänstfirare.

– Jag tar vara på chansen att hämta kraft i lugnet inför den arbetsvecka som kommer med så mycket att göra. Då jag ska ge mycket till andra i mitt arbete, så behöver jag ge mig själv tillfälle att ta emot, förklarar Erik Björk.

I Söderhamn-Sandarne församling pågår just nu en studiecirkel där deltagarna diskuterar gudstjänstens betydelse. Vem angår gudstjänsten? Vad har den för betydelse som rit? Den ena gudstjänsten innehåller mycket musik och sång, den andra försiggår i tystnad och stillhet. Var känner vi oss hemma?

Det finns mycket att fundera kring. Sinnesrogudstjänsten är en sådan gudstjänst. Där möter kyrkan 12-stegsrörelsen i en gudstjänst där människors vittnesbörd, andlighet och förtroende är central. Den avslutas oftast med sinnesrobönen. I Söderhamn firas den ekumeniskt, över samfundsgränserna.

Taizemässor är en annan sorts gudstjänst där sången har betydelse för meditationen. Sångerna kommer från den ekumeniska kommuniteten Taize i Frankrike och gudstjänster i deras anda har lockat många till Svenska kyrkan. För den som söker den stilla stunden i en gudstjänst så firar Sandarne kyrka en enklare mässa med mer tystnad och eftertanke ett par söndagar varje termin. Närmast söndag 17 november klockan 17.00.

Rönnbär som hänger i klasar. Hösten har kommit till kyrkogården.

Detta händer just nu

Välkommen till Söderhamn-Sandarne församling. Här hittar Du församlingens fortlöpande utbud och allt som är på gång i form av konserter, gudstjänster och aktiviteter.