Foto: Magnus Aronson/IKON

Gudstjänst – varför då?

Nyhet Publicerad Ändrad

Studiecirkel där vi lär, tänker och samtalar kring gudstjänsten

Att fira gudstjänst är grundläggande i en församling. Gudstjänsten är något som är gemensamt för hela den kristna kyrkan i världen.
Det är något som både är en kollektiv händelse men också högst personlig för den/de som firar gudstjänsten.​

Vem angår gudstjänsten?


Det första svar som brukar komma på den frågan är: Prästen! Självklart angår gudstjänsten prästen men inte enbart. Den angår också dig och mig. Detta är en fråga som vi kommer att samtala om i studiecirkeln, tillsammans med andra intressanta och relevanta frågor.

Upplägg


Varannan onsdag med start den 2 oktober möts vi för en träff. Varje träff har ett tema och först kommer ett kort föredrag kring detta tema sedan samtalar och tänker vi tillsammans. Och vi fikar också under kvällen.

2 oktober Del av något större
16 oktober Gudstjänsten som rit
30 oktober Gudstjänstens uppbygnad
13 november Delaktighet
27 november Predikan, bibel och teologi

Ledare: Christina Hedin, församlingspedagog, 0270-426 522 sms 070-692 85 48

Anmälan här på webbplatsen eller till församlingsexpeditionen på telefon 0270-426 500

Mariagården, fem onsdagar hösten 2019 18.30-20.30

 

Förklarande text