Grupp på Facebook för nyfikna tankar om söndagens evangelium

Nyhet Publicerad

Söderhamn-Sandarne församling ökar närvaron i sociala medier nu när coronapandemin begränsar möjligheterna till fysiska möten. En av nyheterna är en bibelgrupp på Facebook.

Gå med i gruppen och var med och reflektera kring kommande söndags text från evangelierna.


– Alla välkomna till gruppen: den som tycker sig kunna lite om Bibelns texter, den som har lång erfarenhet av att läsa den, den som är lite nyfiken eller vill höra vad andra tänker, säger församlingspedagog Christina Hedin som leder.

Gruppen är inte offentlig, för att vi ska känna oss tryggare att dela med oss av våra tankar, förklarar Christina. 

Hitta till gruppen på Facebook