GDPR och Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Nyhet Publicerad Ändrad

Sedan 25 maj 2018 gäller en ny skärpt lagstiftning om personuppgifter. Lagen som förkortas GDPR gäller i Sverige och hela EU. Församlingens rutiner för att samla in, använda och spara personuppgifter har anpassats efter den nya lagen.

För Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne är en del personuppgifter av betydelse för att kunna hålla kontakt med församlingsmedlemmar och människor som deltar i församlingens verksamhet. Det är viktigt för församlingen att sättet att hantera personuppgifter upplevs som tryggt av alla som är berörda och att det sker på ett säkert sätt, med den enskildas behov och rättigheter i fokus.

Läs om hur församlingen samlar in personuppgifter, hur de ansvänds och sparas – och varför. Läs om vad det betyder för användningen av e-post, för publicering av foto och film, anmälningar till grupper, för bokning av dop, konfirmation, vigsel och begravning, och för jobbsökande.