Foto: Alex och Martin/IKON

Första advent

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndag 3 december 2017 – gudstjänster i Ulrika Eleonora kyrka och Sandarne kyrka

Första söndagen i advent med temat Ett nådens år. På söndag börjar ett nytt kyrkoår och förberedelsetiden inför julfirandet. Det är fest i kyrkan med sex ljus på altaret och den liturgiska färgen är vit. "Bereden väg för Herran!"

11.00 Högmässa i Ulrika Eleonora kyrka

Lars Nilsson, Sven-Erik Hägerlind, Lennart Ericsson, Eva Björk. Mats Siggstedt, trumpet. Diskanterna, Rebecka Ericsson, Ulrika Eleonora-kören

18.00 Adventsgudstjänst i Sandarne kyrka

Eva Brolin, Eva Björk, J Brolin och Capellakören.

 

Hela veckans program för Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne här på webben

"Advents- och juletid 2018" är inte publicerad