Maria Idänge

Ny kyrkoherde är utsedd för Söderhamn-Sandarne församling

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkorådet har fattat sitt beslut

Domkapitlet för Uppsala stift förordade och kyrkorådet för Söderhamn-Sandarne församling har utsett Maria Idänge till ny kyrkoherde, att efterträda Lars Nilsson som går i pension 2 januari 2022.

Maria Idänge är idag församlingsherde för Järvsö församling som ingår i Ljusnans pastorat i Uppsala stift. 

För mer information: Kontakta kyrkorådets ordförande Erik Björk erik.bjork@soderhamn.se 0706-992 854