Foto: Magnus Aronson

Församlingen skickar 100.000 kr till katastrofhjälp

Nyhet Publicerad Ändrad

Med anledning av naturkatastrofen som drabbat Malawi, Moçambique och Zimbabwe har kyrkorådet för Söderhamn-Sandarne församling beslutat att rikta det årliga anslaget till internationellt katatstrofbistånd.

Kyrkorådet beslutade vid sitt senaste sammanträde att redan nu sända församlingens årliga anslaget till internationella arbetet på 100 000 kr till Svenska kyrkans internationella arbetes katastrofhjälp. 

– Församlingen brukar varje år bidra med en större summa pengar till Svenska kyrkans internationella arbete. Ofta sker detta i slutet på året, berättar kyrkoherde Lars Nilsson.

– Eftersom katastrofen i Södra Afrika pågår nu och hjälpbehovet är stort, tidigarelade kyrkorådet beslutet.

– Söderhamn-Sandarne församling har en vänförsamling i Zimbabwe och får regelbundna rapporter om katastrofens följder och jag litar på att vårt bidrag gör skillnad, säger Lars Nilsson.

Läs om vad församlingens anslag ska användas till.

För mer information: Kontakta kyrkorådets ordförande Erik Björk 0706-992 28 54  erik.bjork@soderhamn.se och kyrkoherden Lars Nilsson 0270-42 65 06 lars.o.nilsson@svenskakyrkan.se