Församlingen ger 25.000 kr till nödhjälp till jordbävningsdrabbade i Syrien och Turkiet

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkorådet 6 februari beslutade om ett riktat bidrag genom Act Svenska kyrkan till jorbävningens offer.

Kyrkorådet beslutade även att en kommande församlingskollekt ska tas upp just till Act Svenska kyrkans arbete för stöd till dem som drabbats av jordbävningen.

Organisation - förtroendevalda

Församlingen är grunden i Svenska kyrkan. Den har ett lokalt självstyre, vart fjärde år är det val.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan styrs av de förtroendevalda och kyrkoherden i församlingen. Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne är en församling med kyrkoherde och kyrkoråd. Sidan är under uppdatering.