Foto: Gustaf Hellsing/IKON

En vår som sätter spår

Nyhet Publicerad Ändrad

Så var det pingst, igen. Många av oss kanske har särskilda minnen från denna tid, minnen från tidigare år. Jag tänker på till exempel bröllop och konfirmation. Det är så här års senvåren nästan omärkligt går över i försommar – en tid full av glädje och förväntningar. Livet kallar.

Den vår som har passerat har varit annorlunda. Inte lik någon annan vår som jag har upplevt. En vår som jag helst vill glömma, men det lär dröja innan den faller i glömska. En vår som på många sätt kommer att sätta spår för framtiden och som kommer att förändra livet på djupet. Modet och tålamodet prövas. Många av oss känner rädsla inför framtiden då ingen vet vad den för med sig. Det oförutsägbara är skrämmande då vi förlorar kontrollen. Det är okej att vara rädd så länge inte rädslan förtär oss.

Kanske kan vi möta denna nya framtid med öppenhet och vilja att lära oss något. Det är min förhoppning. Också godheten får en chans att ta sig många uttryck. Jag tror att det är nödvändigt att vi accepterar sakernas tillstånd. Det är så mycket i tillvaron som vi inte rår på, som om det på något egendomligt sätt är oundvikligt. Döden, som gör oss sällskap på ett alldeles särskilt sätt, vandrar tillsammans med livet. De går ständigt vid vår sida och är i grunden varandras förutsättningar.

Kanske är det förmätet att tala om hopp i dessa tider. Jag gör det ändå. Vi behöver känna tillit, hopp och tro. Vi kan alltid arbeta och be får vår värld och vår gemensamma framtid. Arbete och bön går hand i hand. Jag upplever mycket öppenhet och god vilja. Kärleken till våra medvarelser får vara vår ledstjärna. Kärleken vinner inte varje slag men den är ändå odödlig, når bortom vår egen horisont.

Pingst är en mäktig högtid... och tid. Den mest bortglömda av de tre stora helgerna – jul, påsk och pingst – men inte den minst viktiga. Pingsten ger oss livet tillbaka. Jag drar mig till minnes några ord från profeten Jeremia där Gud säger: Jag vet vilka avsikter jag har med er, välgång inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp (Jeremia 29:11).

Närvaron av universums yttersta beskaffenhet kommer alltid att finnas i det som sker. Låt oss tillsammans leva och verka för en god och meningsfull sommar och minnas att inget är förgäves. Gud välsignar
och bevarar oss alla.

Eva Brolin, präst i Söderhamn-Sandarne församling