En ständig kamp om liv och död

Nyhet Publicerad Ändrad

Hunger och förtvivlad brist på mat är en av pandemins effekter. I ett av världens mest folkrika länder, Indien kämpar Geetanjali och Act Svenska kyrkan för att människor ska få äta sig mätta.

Det handlar om en kamp för att överleva. Jag har sett människor tvingas äta blad och ogräs från skogen, okända svampar de hittat och mangofrön för att inget ville växa. Många människor förgiftades och hela områden drabbades av olika sjukdomar. Jag såg människor dö. Så berättar Geetanjali om vad som driver henne att idag arbeta tillsammans med Act Svenska kyrkan för människors rätt att äta sig mätta, att slippa hunger och att få leva ett värdigt liv.

– Jag arbetar som områdessamordnare för organisationen Lutheran world service India Trust. Mina uppdrag är att skapa kontakt, informera och mobilisera människor som lever i extrem utsatthet på landsbygden i distriktet Odisha och i distriktets huvudstad Bhubaneswars många slumområden.

Ett stort problem i utsatta områden är de patriarkala strukturer som på flera sätt berövar kvinnor och barn tillgång på mat och försörjning, och det utbredda alkoholmissbruket.

Tillsammans med Geetanjali och flera modiga medarbetare hos LWSIT driver Act Svenska kyrkan kampen för allas rätt att kunna påverka sina egna liv och för att myndigheter ska tillgodose alla människors mänskliga rättigheter. 

– Vi ger också yrkesutbildning, främst med fokus på att kvinnor ska kunna bli självförsörjande och på så sätt också bryta beroendet av en kanske våldsam man som inte prioriterar sin familj.


– Folk behöver utbildning, framtidshopp och kunskap om hur de kan utkräva sin rätt, men det behöver också finnas mat att tillgå på marknaden. Därför är en stor och viktig del i det vi gör att se till att jordbruket moderniseras och att det blir möjligt för människor att försörja sig på det.

Geetanjali är hoppet personifierad och den kraft att agera som väcktes i henne redan som barn har inte slocknat.

– Genom att vi tillsammans över världen beslutar oss att arbeta för samma sak, delar information, resurser, forskningsresultat, teknik och aktiviteter kan vi gemensamt förbättra livsförutsättningar för människor och bygga samhällen som är både säkra och vackra att leva i.

Sanna Bülow

 

Fasteaktionen 2022

Fasteaktionen för Act Svenska kyrkan pågår 27 februari–10 april. Hämta en fastebössa i kyrkan eller Mariagården. Sälj saker på Tradera och låt pengarna bli ditt bidrag till insamlingen. Följ fasteaktionen på Facebook och Instagram. Dela lika-dagen 20 mars är en kraftsamling. Swisha halva beloppet för din matkasse, din fika eller din lunch. Swish: 9001223 Plusgiro: 90 01 22-3 Bankgiro: 900 1223

Stödet till Act Svenska kyrkan gör nytta

Läs en sammanställning om hur insamlade pengar gjorde nytta under 2021 på många platser i världen och för många, människor.

Återkoppling 2021 - Act Svenska kyrkan