Foto: Magnus Aronson/Uppsala stift

Christina Hedin vigs till präst och Andreas Onelius vigs till diakon

Nyhet Publicerad Ändrad

Två av församlingens anställda medarbetare kommer söndag 22 januari i Uppsala domkyrka att vigas till nya tjänster i Svenska kyrkan.

Christina Hedin, pedagog i församlingen, har under de senaste åren parallellt med sin tjänst studerat till präst och vigs nu till sin nya kyrkotjänst. Hon lämnar sin tjänst i Söderhamn-Sandarne församling. Söndag 8 januari predikade hon och avtackades i högmässan i Ulrika Eleonora kyrka. Christina Hedin kommer att arbeta sitt första år som präst i Gävle. 

Andreas Onelius har också arbetat som pedagog i församlingen. Parallellt med jobbet har han studerat till diakon. Redan förra året övergick han till nya arbetsuppgifter med ansvar för församlingens diakoni. Han kommer att bli kvar i församlingen - nu som som diakon.

Vigningshögmässan i Uppsala domkyrka direktsänds på Youtube. Läs mer om gudstjänsten här och hitta gudstjänstagendan. Pressmeddelande om vigningen finns här.