Meny

Café Existens med biskopen

Öppet samtalscafé med nya biskopen Karin Johannesson och gäster onsdag 27 mars 18.30

En kväll om ungas psykiska hälsa

Biskop Karin Johannesson samtalar med företrädare från Barn och ungdomspsykiatrin och skolhälsan.

Medverkande: Birgitta Ling, kurator på BUP, Erik Björk, skolhälsovårdsansvarig, Lars-Åke Björklund, psykiater och Lars Nilsson, kontraktsprost och moderator.

Fika serveras till självkostnadspris.

Mariagården i Söderhamn onsdag 27 mars 18.30