Foto: Magnus Aronson/IKON

Biskoparna tar förnyad ställning i klimatfrågan

Nyhet Publicerad

Tiden är knapp och just därför behövs en helhetssyn och engagemang utifrån den bästa tillgängliga kunskapen som finns, inte minst på det andliga området. – Genom kontakter med systerkyrkor i hela världen och samarbeten över religionsgränser vet vi att kraften ur djupet av vår kristna tro krävs för detta arbete, säger ärkebiskop Antje Jackelén.​

Biskopsbrevet talar om klimatkrisen på ett sätt som biskoparna samlat knappast gjort tidigare . Det inleds med en sammanfattning av kunskapsläget som följs av en existentiell och teologisk reflektion om människans roll, hot, ångest och hopp. Det mynnar ut i vägar framåt och uppmaningar till beslutsfattare i Sverige och internationellt, till näringslivet och organisationer såväl som till enskilda människor – och självklart till Svenska kyrkan och kyrkor i hela världen.​

Det förra biskopsbrevet om klimatet kom 2014 och mycket har hänt sedan dess och det är en anledning till revideringen. Redan 1989 gav Svenska kyrkans biskopar ut ett miljömanifest.

Klimatförändringen är den största utmaning som mänskligheten någonsin stått inför. De närmaste åren är på många sätt avgörande för möjligheterna att hejda de värsta effekterna av klimatförändringarna.

Jordklotet.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Be för Klimatet

Svenska kyrkans bönewebb har ett särskilt rum för böner för klimatet, miljön och hela skapelsen.

https://be.svenskakyrkan.se/#!/rum/handelse/klimatet