Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Att leva är att lära

Nyhet Publicerad Ändrad

Den är ständigt pågående, vår vandring på livets väg, från det att vi föddes till döden, tar vi små eller stora steg framåt.

Alla våra glädjestunder, alla små och stora kriser, alla sorgens tunga timmar, till
och med den småtråkiga vardagslunken har gett oss erfarenheter och lärdom. Att leva är att lära. Det är något vi alla gör – lär genom livets upp- och nedgångar, var dag ger nya intryck
och avtryck.
Att reflektera över hur vi kan förstå vår livsväg och dra lärdomar av den är kanske inte något som vi gör till vardags. Ännu mindre kanske vi speglar vår livsberättelse i Guds stora berättelse, eller ser det som en självklarhet att möta livserfarenheten i ljuset av de bibliska berättelserna.

Att söka aktivt efter ett andligt och själsligt växande och mognande är ändå något
som varmt kan rekommenderas. Att våga se på sin livsväg med Guds kärleksfulla blick, att få insikter om att mitt liv har mål och mening. Att få ana hur jag hör ihop med Gud, det ger livsmod och tillhörighet.

Att skapa förutsättningar för människor att växa och mogna i tro och liv,
är en viktig del av Söderhamn och Sandarne församling. Att det finns plats för den som är sökande eller tvivlande, för den som vandrat länge på trons väg och den som är på väg att hitta sin tro.

Ett sätt att växa och mogna i tro och andligt liv är att gå i någon av de olika grupper som finns i församlingen. Är du vuxen finns fler möjligheter: katekumenat, frälsarkranskurs, studiecirkel, bibelstudier, retreat eller labyrintvandring.

Christina Hedin, församlingspedagog

Studiecirklar


• Katekumenat – är en modell för att på ett öppet sätt tala om liv och tro, ställa våra
frågor om Gud, kyrkan och tro. Gruppen träffas under två terminer, varannan vecka,
på kvällstid. Informationsträff i Mariagården torsdag 13 september kl 19.

• Frälsarkranskurs – under fem kurskvällar möta kristen tro genom Frälsarkransen.
Samtal, övningar och andakter kring de livets pärlor kransen innehåller.

• Studiecirklar – under hösten 2018 kommer en studiecirkel kring kvinnliga medeltida kristna mystiker. Första gången 26 september.

Under våren 2019 en resecirkel kring Den helige Franciskus och resa till Assisi.

• Bibelgrupper – det finns ett flertal bibelgrupper i församlingen, både dag och kvällstid.

Mer om dessa och andra verksamheter för vuxna, barn, familjer och unga hittar du här på webbplatsen för Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne. Här görs också anmälan till studiecirklarna.

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.

UR ”ROMANSKA BÅGAR” TOMAS TRANSTRÖMER

Dessa ord säger något om att vi människor aldrig blir riktigt klara med vår utveckling, andligt och mentalt, det finns alltid mer att lära, man vet inte vad som finns bakom nästa valv. Det är aldrig försent att nyfiket lära sig mer om sig själv och Gud.

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne bedriver studiearbete tillsammans med studieförbundet Sensus.