Foto: Anna Karin Viklund

Åter öppna söndagsgudstjänster

Nyhet Publicerad

Med de begränsningar som följer av pandemin så öppnas församlingens söndagsgudstjänster från fastlagssöndagen 14 februari, både i Sandarne kyrka och Ulrika Eleonora kyrka.

Högmässa i Ulrika Eleonora kyrka 11.00 och söndagsgudstjänst i Sandarne kyrka 17.00 återkommer. Samtidigt fortsätter församlingens sändningar på Facebook, som också kan ses här på webben och i efterhand på församlingens kanal på Youtube. 

Förbudet mot allmän sammankomst med fler än åtta deltagare gäller fortfarande och församlingen följer förstås den ordningen till dess regeringen eller en annan myndighet meddelar andra begränsningar.

Det betyder att efter den åttonde deltagare som kommer för att fira gudsjänst är kyrkan full och det markeras med att en skylt ställs i ingången. Det är en förutsättning att alla respekterar ordningen, annars kan gudstjänsten inte genomföras. Kom bara till kyrkan om du är fullt frisk och utan symtom. Tvätta händerna och håll avstånd.