Två kvinnor med varsin grön pratbubbla.
Foto: Illustration: Julia Åström

Anonyma Ensamma

Nyhet Publicerad Ändrad

Kom till Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne. I mars 2021 startar en ny grupp.

Att någon gång känna sig ensam och utanför, det gäller de flesta. Men om det inte är övergående, då finns det ensamhet att bryta och ett utanförskap att lämna. 

Om du som läser det här känner igen dig och skulle vilja träffa andra i en situation som liknar din, då är du välkommen till församlingens nya grupp Anonyma Ensamma.

Måndag 1 mars 16.00 träffas gruppen första gången i Mariagården, ingång 2, Prästgårdsgatan 5 i Söderhamn. Sen kommer gruppen att mötas på samma tid och plats ytterligare några måndagar under våren 2021.

Gruppen Anonyma Ensamma kommer att ha plats för upp till åtta deltagare. Kommer fler som vill vara med delas gruppen i två för att det ska bli coronasäkert och lätt att samtala tryggt.

Samtalsledare är Eva Brolin och Veronika Larsson. Eva är präst och Veronika diakoniassistent. Vänd dig till dem med dina frågor. Ingen anmälan.

E-post eva.brolin@svenskakyrkan.se och veronika.larsson@svenskakyrkan.se 

 

Mer OM ENSAMHET

I Sverige finns lever ungefär 300.000 människor ensamma. För en del av dem är ensamheten ofrivillig och har blivit en börda i livet. En följd kan bli en isolering och en låg självkänsla. Och för den som drabbat kan det blir ett handikapp. 

Under 2020 och 2021 har Sveriges Kristina Råd, som samlar Svenska kyrkan och de flesta andra kristna samfunden i Sverige, valt att ha fokus på  ensamhet. Söderhamn- Sandarne församling har som en av sina prioriteringar hösten 2020 människor som önskar bryta sin isolering.