Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Andras ungar är också våra barn

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans lokala och öppna verksamhet gör att medarbetarna kommer i kontakt också med de barn och ungdomar i Söderhamn som har särskilda behov. Therese Onelius är en av Söderhamn-Sandarne församlings anställda medarbetare. Hon är sedan många år pedagog med ansvar för barn- och familjearbetet.

– Det finns en coronaeffekt som drabbar barnfamiljer i Söderhamn, säger Therese Onelius. Och då är det följderna av smittbegränsningarna hon menar. Barn i familjer där föräldrarna redan före pandemins utbrott hade svårt att få ekonomin att gå ihop, har nu i många fall fått det ännu tuffare. En stress och oro i familjen kan leda till otrygghet för barnen. 


Föräldrar som själva blivit sjuka eller som under många dagar, kanske veckor vabbat när barnen fått symptom som hindrat dem från att gå till förskola och skola, har fått se sina inkomster minska. Och det finns föräldrar som blivit permitterade från sina arbeten eller helt förlorat jobbat.


– Hur blir det när pengarna inte räcker till barnens höstkläder? frågar sig Therese Onelius. Jag vet samtidigt att det finns andra familjer som har lite mer än de behöver. 


Det finns enkla och bra sätt att dela med sig: Skänk kläder, skor och sportprylar till Erikshjälpen eller Röda Korset i Söderhamn, är Therese Onelius konkreta förslag. Den som hellre vill sälja, kan till exempel välja Marketplace på Facebook. Sätt ett överkomligt pris, så gör du en insats för de barnfamiljer som extra svårt att få det att gå ihop den här hösten.


Det finns också barn som blir mer utsatta när föräldrarna helt eller delvis håller dem hemma. Barns ofrivilliga isolering oroar Therese Onelius. Hennes önskar är att fler vuxna skulle vilja se barn och agera när man ser missförhållanden och inte titta bort när andras ungar far illa.  


Söderhamn-Sandarne församling har en verksamhet för både de yngsta barnen med föräldrar och de äldre barnen. Att delta i grupperna är helt kostnadsfritt. Miniorerna och juniorerna är grupper för de yngre skolbarnen och för samma åldrar startar i höst två körer. 


Therese Onelius samordnar församlingens del i den nationella insamlingen Världen barn, som nu pågår. Låt alla barn i Söderhamn och i världen bli sedda och gör vad du kan för att de ska få ett gott liv.  

Gå vidare till Erikshjälpen på Norra Hamngatan 45 i Söderhamn 

Gå vidare till Röda Korsets Kupan på Skolhusgatan 3 i Söderhamn

Insamlingen Världens barn

Söderhamn-Sandarne församling deltar i den nationella insamlingen Världens Barn.