Foto: Alex & Martin /IKON

Andlig utveckling är en rättighet för barn och ungdomar

Nyhet Publicerad

En stor andel av Svenska kyrkans medlemmar är barn och ungdomar. Och ännu fler nås varje vecka av församlingarnas verksamhet, som är öppen utan krav på medlemskap. Så är det i Söderhamn-Sandarne församling.

KYRKOORDNINGEN ÄR Svenska kyrkans egen lag och redan i inledningen står det: ”Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Svenska kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv. I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.”

Där det i den här texten står barn betyder det både barn och ungdomar, från 0 till 18 år. Barn och ungdomar ska alltså särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkan därför att deras position är unik i kristen tro.

SÖDERHAMN-SANDARNE FÖRSAMLING har en etablerad och uppskattad öppen verksamhet tre förmiddagar i veckan för småbarn och deras föräldrar. Gud och Spagetti – mat, gemenskap och gudstjänst – är ett begrepp i församlingen och samlar barn och vuxna varje månad.

Sång och musik spelar en stor roll i försam­lingens barn­ och ungdomsarbete. Ungdomar som samlats under våren för att musicera har i sommar varit ute och sjungit och spelat i Söderhamn. Till hösten startas i Söderhamn­–Sandarne församling tre nya körer för barn och ungdomar.

REKRYTERINGEN AV EN NY omgång konfir­mander bland de ungdomar som precis har börjat åttan och nian pågår och en stor grupp unga ledare – tidigare konfirmander – är beredda att tillsammans med församlingens pedagoger och präster beredda att ta emot dem alla.

Både konfirmerade ungdomar och unga vuxna har sina grupper i församlingen. För de yngre skolbarnen finns flera grupper att välja mellan. Också församlingens diakonala, sociala insatser och samtalsstöd omfattar barn och ungdomar och hjälp i föräldraskapet.

FN:S BARNKONVENTION HAR I ÅR blivit svensk lag. Det stärker barns och ungdomars rätt till den andliga utveckling som ger existentiell hälsa och motståndskraft när livet är svårt. Söderhamn­–Sandarne församling stöder barn och ungdomar i deras sökande efter egen livsmening och orientering i en skakig värld.