Foto: Magnus Aronson

Act Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

Nytt namn - samma viktiga arbete

Alla människor hör ihop, lever under samma himmel och har samma rättigheter. Act Svenska kyrkan är en del av ACT Alliansen – en global rörelse av kyrkor som arbetar för ökad jämställdhet och mot förtryckande strukturer. Nätverket omfattar 150 kyrkor och kristna organisationer över hela världen.

Just nu är 135 miljoner människor i akut behov av stöd. Bakom varje siffra finns en medmänniska som fått sin trygghet sönderslagen av krig och naturkatastrofer. 

Act Svenska kyrkan kan i samarbete med andra kyrkor och organisationer finnas på plats före, under och efter en katastrof. 

Svenska kyrkans mission bildades 1874 som en del av Svenska kyrkan. Lutherhjälpen I Svenska kyrkan kom till efter andra världskriget när behoven var skriande i Europa. 2008 blev båda verksamheterna Svenska kyrkans internationella arbete. Nu under nytt namn – men samma viktiga arbete.

Nu på söndag 5 maj lanseras det nya namnet Act Svenska kyrkan och blir synligt i många medier.

Det internationella engagemanget är en del av Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne. Församlingen ansluter till Svenska kyrkan nationella insamlingskampanjer under fastetiden och och advent-jul. 

Läs mer om Act Svenska kyrkan