Meny

Någon att tala med

När du behöver någon att tala med om det livsnära.

Ring och boka en tid

Med diakonerna eller prästerna kan du boka tid för samtal om det livsnära. Kontakta någon av diakonerna på dagtid för att boka tid för samtal eller besök.

Eller ring församlingsexpeditionen måndag-torsdag 10.00-12.00 för att få kontakt med diakon eller präst.

akut under natten

Är du i akut behov att tala med någon nattetid ring Jourhavande präst via larmnumret 112.

Diakoner

Präster

Lars   Nilsson

Lars Nilsson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkorådet, ledamot, Anställd, Kyrkoherde

Eva Brolin

Eva Brolin

Söderhamn och Sandarne församling

Präst, Anställd

Sven-Erik Hägerlind

Söderhamn och Sandarne församling

Präst - komminister, Anställd