Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Språkträning

På Mariagården finns en mötesplats för gemenskap, kulturmöten och språkträning i svenska. Alla är välkomna!

Språkträning 

i mindre grupper

För information kontakta någon i diakoniarbetslaget.