Foto: Magnus Aronson /IKON

Möt kristen tro genom Frälsarkransen

En kurs med fem samlingar våren 2020

Livets pärlor – att öva tillit, höjd, djup och bredd

Med hjälp av Frälsarkransen söker och möter vi kristen tro, livets villkor och andakt.

Kurs med fem samlingar riktar sig till den som är nyfiken på kristen tro och Frälsarkransen. Du behöver inte ha några förkunskaper. Det räcker att vara beredd att dela med sig av erfarenheter till de andra i gruppen.

Varje samling tar upp flera av Frälsarkransens pärlor. Vi kommer genom övningar, samtal och reflektion beröra de olika pärlornas betydelse. Vi övar oss också i andakt och bön.

Kursen med Frälsarkransen startar 5 februari 2020 och följs av samlingar 19 februari, 4 mars, 18 mars och 1 april. Varje gång 18.30.

Kursen är kostnadsfri. Vill du köpa en egen Frälsarkrans eller litteratur kring kristen tro och Frälsarkransen, finns möjlighet att göra det i samband med samlingarna.

Anmälan: Senast 4 februari 2020

Frågor och anmälan: Christina Hedin, församlingspedagog, 0270-42 65 22, sms 070-692 85 48, christina.hedin@svenskakyrkan.se 

Det går också att anmäla sig här på församlingens webbplats och till församlingsexpeditionen 0270-42 65 00 måndag-torsdag kl. 10-12.

Anmälan till kursen "Möt kristen tro genom Frälsarkransen"

Det här är Frälsarkransen

1995 befann sig biskop Martin Lönnebo, på sin första resa som nybliven pensionär, i Grekland. Han skulle båtluffa, koppla av, då en storm strandsatte honom på en liten ö. Där började han att skissa på Frälsarkransen.

SENSUS

Det här är en studiecirkel i samarbete med studieförbundet Sensus. Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne samarbetar med Sensus studieförbund vid arrangemang, i körverksamhet och annan gruppverksamhet.