Minneslundar och asklund

En lund är en gemensam gravplats av kollektiv karaktär och utan gravrätt. Kyrkogårdsförvaltningen i Söderhamn-Sandarne församling ansvarar för all skötsel och plantering. 

All smyckning i lundarna ska ske på anvisad plats.  Endast gravljus av engångskaraktär samt levande blommor får användas. Glas, gravlyktor, batteriljus, marschaller eller övrig dekoration är inte tillåten.

Inom Söderhamn-Sandarne församling finns tre lundar som har olika karaktär och olika grad av anonymitet.

Minneslund

Gravskicket är helt anonymt vilket innebär att man inte får närvara vid nedsättning av askan. Kyrkogårdsförvaltningen registrerar att nedsättning gjorts men aldrig var. Kyrkogårdsförvaltningen beslutar när nedsättningar kan ske.

Minneslund på Söderhamns kyrkogård

Namnen på de gravsatta anges inte på något sätt.

 
Minneslund på Sandarne nya kyrkogård

Här finns möjlighet att beställa en namnskylt om man önskar. Namnet graveras då på en plåt av aluminium och sätts på en stenpelare vid ingången till minneslunden. En avgift tas ut för namnskylten och bekostas av dödsboet. Det finns ingen möjlighet att välja var på pelaren namnskylten ska sättas upp. Allt arbete med skylten administreras av kyrkogårdsförvaltningen där beställning kan göras.

Asklund på Söderhamns kyrkogård

Platsen är inte anonym och man har möjlighet att närvara vid nedsättningen. Här finns möjlighet att beställa en namnskylt om man önskar. Namnet graveras då på en plåt av aluminium och sätts på en stenpelare i Asklunden. En avgift tas ut för namnskylten och bekostas av dödsboet. Allt arbete med skylten administreras av kyrkogårdsförvaltningen där beställning kan göras.

Då asklunden är en allmän gravplats utan gravrätt finns ingen möjlighet att välja var nedsättning ska ske eller var namnskylten ska sättas upp. 

Nedsättning av askan sker i en svart tygpåse. Nedsättning av aska sker normalt från maj – oktober. Tid för nedsättning bokas hos kyrkogårdsexpeditionen.

Begravningsverksamheten och begravningsplatserna

Kyrkogårdsförvaltningens expedition

 

Postadress
Box 10, 826 21 Söderhamn 

Besöksadress
Mariagården, Prästgårdsgatan 5, 826 32 Söderhamn

Besökstid måndag–torsdag 10–12

Telefon
0270-42 65 13 måndag–torsdag 10–12

E-post
soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se