Foto: Håkan Sjunnesson

Hållbar utveckling och miljö

Sedan flera år arbetar Söderhamns-Sandarne församling medvetet för ett hållbart förhållningssätt till miljön, lokalt och globalt.

Vision och
policy för miljöarbetet i Svenska kyrkan Söderhamn Sandarne


Gud ser hur vi
lever på ett ohållbart och orättvist sätt på andras bekostnad.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord

Första Mosebok 1:1

Vi ska inte
missbruka skapelsen utan vårda den. Det är allas ansvar. Vi är Guds förvaltare
av den goda skapelsen. Det är inte enbart individens utan även varje
församlings ansvar. I allt, varje fotsteg vi tar, måste vi tänka på att
minimera de avtryck vi sätter, så att vi kan lämna över en friskare värld till
nästa generation. Förvaltarskapet bör vara vår ledstjärna inom Söderhamn och
Sandarne församlingar.

Vi vill vara ett
tydligt tecken för omvärlden att både den mänskliga och den miljömässiga
hänsynen är överordnade det ekonomiska. Inte nog med att vi ska stå tills svars
för kommande generationer, vi ska en gång stå till svars inför Gud.

 

 

Vår vision innebär för oss

Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den

Första Mosebok 2:15
 • Att vi i förkunnelse och handling vill verka för en
  hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser.
 • Att planering, beslut och verksamhet på alla nivåer
  genomsyras av (det i skriften grundade) ansvaret för och glädjen i skapelsen.
 • Att vi ska göra vårt yttersta för att inspirera och utrusta
  människor i vår närhet att leva medvetna om och handla utifrån miljöns värde.
 • Att vi tar vårt profetiska och politiska ansvar som
  kyrkan har på allvar vilket exempelvis innebär att skapa opinion och
  medvetandegöra frågor som rör en hållbar utveckling
 • Att vi som kyrka tar vårt ansvar och
  medvetandegör frågor som rör en hållbar utveckling