Foto: Alex & Martin /IKON

Migration

Till Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne kommer många som söker asyl i Sverige. I Söderhamn finns en av Migrationsverkets kontor och ett flertal asylboenden.

På olika sätt skapar församlingens medarbetare en god gemenskap med och mellan de som finns som asylsökande i vår närhet.

Gudstjänsten är till för alla och en naturlig mötesplats för den som delar eller är nyfiken på den kristna tron.

Det skapas också andra mötesplatser för gemenskap och ömesesidigt lärande.

Sånggruppen Asyl

Genom sång och musik lära känna svenskaspråket.

Språkträning

På Mariagården finns en mötesplats för gemenskap, kulturmöten och språkträning i svenska. Alla är välkomna!

Gudstjänst

Att upptäcka gudstjänsten, det som sker, sägs och sjungs, är en möjlighet att se sitt eget liv i ett sammanhang. Trots det kan gudstjänsten vara lite okänd och främmande om du är ovan gudstjänstfirare. Ge gudstjänsten tid. Du är alltid välkommen att fråga om du undrar något. Vi ses i gudstjänsten!