Foto: Alex & Martin /IKON

Migration

Till Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne kommer många som söker asyl i Sverige. I Söderhamn finns en av Migrationsverkets kontor och ett flertal asylboenden.

På olika sätt skapar församlingens medarbetare en god gemenskap med och mellan de som finns som asylsökande i vår närhet.

Gudstjänsten är till för alla och en naturlig mötesplats för den som delar eller är nyfiken på den kristna tron.

Det skapas också andra mötesplatser för gemenskap och ömesesidigt lärande.